शासकीय कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे | Documents required for government work

Documents required for government work : मित्रांनो आजच्या या पोस्टमध्ये आपण विविध शासकीय कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे काय आहेत याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत.

शासकीय कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे
शासकीय कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे (Documents required for government work)

Contents

शासकीय कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे (Documents required for government work)

एक वर्षाचा तहसिलदार उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) मागील एक वर्षाचा तलाठी उत्पन्न दाखला
2) शेती असल्यास 7/12 व 8 अ
3) नोकरी असल्यास फार्म नं. 164
4) पेन्शन असल्यास पासबुक झेरॉक्स
5) रेशन कार्ड झेरॉक्स
6) आधार कार्ड झेरॉक्स
7) फोटो

नॅशनॅलिटी डोमासाईल साठी लागणारी कागदपत्रे

1) शाळा सोडल्याचा दाखला
2) तलाठी रहिवाशी दाखला
3) रेशन कार्ड झेरॉक्स
4) आधार कार्ड
5) फोटो

मृत्यू नोंद आदेश दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) ग्रामसेवक यांचा मृत्यू नोंद नसलेचा दाखला
2) 100/- रू. च्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र तहसिदार सही व शिक्का
3) मंडल अधिकारी यांचे रिपोर्ट
4) API रिपोर्ट
5) रेशन कार्ड झेरॉक्स
6) आधार कार्ड झेरॉक्स
7) फोटो

तीन वर्षाचा तहसिलदार उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) मागील तीन वर्षाचा तलाठी उत्पन्न दाखला
2) शेती असल्यास 7/12 व 8 अ
3) नोकरी असल्यास फार्म नं. 164
4) पेन्शन असल्यास पासबुक झेरॉक्स
5) रेशन कार्ड झेरॉक्स
6) आधार कार्ड झेरॉक्स
7) फोटो

शेतमजूर दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) ज्याचे शेतात काम करता त्याचा 7/12 खाते उतारा
2) ज्याचे शेतात कामकरता त्याचा पगाराचा वार्षिक दाखला
3) भूमिहीन असल्यास तलाठी दाखला
4) मुलाचे शाळेचा दाखला
5) रेशन कार्ड झेरॉक्स
6) आधार कार्ड
7) फोटो

रेशनकार्ड मध्ये नांव वाढविण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) आधार कार्ड झेरॉक्स
2) रेशन कार्ड (मूळ प्रत)
3) मूल 6 महिन्याच्या आतील असेल तर जन्म दाखला
4) लग्न झाले असल्यास माहेरील रेशनकार्ड मधून नांव कमी केल्याची पावती

पत दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

किमान एक
1) पासपोर्ट
2) आरएसबीवाय कार्ड
3) आधारकार्ड
4) मतदार ओळखपत्र
5) एमआरईजीए जॉब कार्ड
6) ड्रायव्हिंगचा परवाना
7) अर्जदार फोटो
8) अर्ध सरकारी आयडी कार्ड पत्त्याचा पुरावा

किमान -2
1) पासपोर्ट
2) आधार कार्ड
3) राशन कार्ड
4) भाडे पावती
5) दूरध्वनी बिल
6) ड्रायव्हिंगचा परवाना
7) वीज बिल
8) वॉटर चार्ज बिल
9) मतदार यादीतून बाहेर काढा
10) 7/12 आणि 8 अ उतारा
11) मालमत्ता निकाली पावती
12) मालमत्ता नोंदणी काढणे

नॉन क्रिमीलेअर काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) तहसिलदार उत्पन्न दाखला (3 वर्षांच्या उत्पन्नासहीत)
2) जातीच्या दाखल्याची झेरॉक्स
3) शाळा सोडल्याचा दाखला
4) मुलांच्या नावाचा जात नमुद तलाठी चौकशी अहवाल
5) आधार कार्ड झेरॉक्स
6) रेशन कार्ड झेरॉक्स
7) नोकरी असल्यास
फार्म नं. 16
8) फोटो

भारतीय मराठा जातीचा दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) शाळा सोडल्याचा दाखला
2) वडील, भाऊ, बहिण या पैकी कोणाचाही शाळेचा दाखला
3) भूमिहीन असल्यास तलाठी दाखला
4) मुलांच्या नावाचा नमुद तलाठी चौकशी इअहवाल

5) रेशन कार्ड झेरॉक्स
6) आधार कार्ड झेरॉक्स

7) फोटो

जेष्ठ नागरिक दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्म नोंद नसलेचा दाखला किंवा जन्माचायोग्य पुरावा
2) तलाठी रहिवाशी दाखला
3) रेशन कार्ड झेरॉक्स
4) आधार कार्डझेरॉक्स
5) फोटो

पॅन कार्ड काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

आवश्यक कागदपत्रे
1) आधार कार्ड झेरॉक्स
2) दोन एक सारखे आयडेंटी साईस फोटो
3) अर्जदार स्वःता व्यक्ती

जात पडताळणी साठी लागणारी कागदपत्रे

1) प्राथमिक शाळा सोडल्याचा दाखला
2) माध्यमिक शाळा सोडल्याचा दाखला
3) कॉलेज शाळा सोडल्याचा दाखला
4) प्राथमिक शाळा प्रवेश | रजिस्टरचा उतारा
5) माध्यमिक शाळा प्रवेश रजिस्टरचा उतारा
6) जन्म मृत्यू नोंदवहीचा उतारा
7) जमिनीचा 7/12 उतारा
8) कोतवाल नोंदवहीचा उतारा, राष्ट्रीयत्वचा नोंदवहीचा उतारा
9) सेल डिड / महसूल विभागाकडील कागदपत्रे
10) नावामध्ये / आडनावामध्ये बदल यासंबंधीचे राजपत्र
11) जातीचे प्रमाणपत्र
12 सेवा वैधता प्रमाणपत्र
13 जात वैधता प्रमाणपत्र
14) वारसा हक्क प्रमाणपत्र

लहान जमीन धारक प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

आवश्यक कागदपत्रे (किमान -1)
1) पॅन कार्ड
2) पासपोर्ट
3) आरएसबीवाय कार्ड
4) आधार कार्ड ५
5) मतदार ओळखपत्र ६
6) नरेगा जॉब कार्ड
7) वाहनचालक परवाना
8) अर्जदार छायाचित्र
9) अर्ध सरकारी ओळखपत्र

पत्त्याचा पुरावा (किमान – 1)
1) पासपोर्ट
2) राशन कार्ड
3) भाडे पावती
4) दूरध्वनी बिल
5) ड्रायव्हिंगचा परवाना
6) विजेचा विधेयक
7) पाणी विधेयक
8) मतदार यादीतून काढणे
9) मालमत्ता कर पावती
10) 7/12 आणि 8-अ
11) मालमत्ता नोंदणी काढणे

जातीचा दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) शाळा सोडल्याचा दाखला
2) वडिलांचा पूर्वीचा शाळा सोडल्याचा दाखला झेरॉक्स ओ.बी.सी. साटी 1967 एन.टी. साठी 1961 पुर्वीचा पुरावा एस.सी. साठी 1950 पूर्वीचा पुरावा
3) मुलांच्या नावाचा जात नमुद तलाठी चौकशी अहवाल
4) आधार कार्ड झेरॉक्स
5) रेशन कार्ड झेरॉक्स
6) फोटो

जन्म नोंद आदेश दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) ग्रामसेवक यांचा नाव नोंद नसलेचा दाखला
2) लसीकरण कार्ड किंवा शा. दा. जन्म झालेला पुरावा
3) 100/- रू. च्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र तहसिदार सही व शिक्का
4) मंडल अधिकारी यांचे रिपोर्ट
5) रेशन कार्ड झेरॉक्स
6) आधार कार्ड झेरॉक्स
7) फोटो

शेतकरी दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) शेतकरी असल्याचा तलाठी दाखला
2) 7/12 खाते उतारा
3) 100/- रू. च्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र तहसिदार सही व शिक्का
5) आधार कार्ड झेरॉक्स
6) रेशन कार्ड झेरॉक्स
7) फोटो

रेशनकार्ड मधून नांव कमी करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) मृत व्यक्तीचे नांव कमी करायचे असेल तर मृत्यू दाखला
2) कुटुंब प्रमुखाचे नांव कमी करण्यासाठी समंतीपत्र
3) आधारकार्ड झेरॉक्स
4) रेशन कार्ड (मूळ प्रत)
5) फोटो

तात्पुरते निवासी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) पॅनकार्ड
2) पासपोर्ट
3) आरएसबीवाय कार्ड
4) आधार कार्ड
5) मतदार ओळखपत्र
6) मनरेगा जॉब कार्ड
7) फोटो
8) वाहनचालक परवाना फोटो
9) सरकारी किंवा अर्ध सरकारी संस्थांद्वारे जारी केलेला ओळख पत्र

पत्त्याचा पुरावा (किमान – 1)
1) पासपोर्ट
2) पाणी बिल
3) राशन कार्ड
4) आधार कार्ड
5) मतदार ओळखपत्र
6) दूरध्वनी बिल
7) वाहनचालक परवाना
8) वीज बिल
9) मालमत्ता कर पावती
10) 7/12 आणि 8 अ

नवीन शिधापत्रिका / रेशनकार्ड काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) आधार कार्ड
2) अर्जदाराचा फोटो
3) आर.एस.बी.वाय कार्ड

पत्याचा पुरावा किमान एक :-
1) पारपत्र
७ / १२ आणि ८अ चा उतारा
3) वीज बिल
4) टॅक्स पावती झेरॉक्स

वयाचा पुरावा (खालील पैकी किमान एक):-
1) जन्माचा दाखला
2) प्राथमिक शाळेचा प्रवेशाचा उतारा

उत्पन्नाचा पुरावा
1) आयकर विवरण पत्र
2) वेतन मिळत असल्यास फॉर्म नं.१६
3) सर्कल ऑफिसरचा पडताळणी अहवाल
4) निवृत्ती वेतन धारकांकरीता बँकेचे प्रमाणपत्र
5) ७ / १२ आणि ८ अ चा उतारा तलाठी अहवाल
6) उत्पन्न दाखला

शासकीय कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे (Documents required for government work)

हयातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

आवश्यक कागदपत्रे
पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)
1) पॅन कार्ड
2) पासपोर्ट
3) आधार कार्ड
4) निवडणूक कार्ड
5) वाहन परवाना

कारखाना नूतनीकरण साठी लागणारी कागदपत्रे

ओळखीचा पुरावा (किमान -1)
1) पॅनकार्ड
2) पासपोर्ट
3) आधार कार्ड
4) वाहनचालक परवाना
5) निवडणूक मतदार ओळखपत्र

साउंड सिस्टमसाठी परवाना काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

पत्त्याचा पुरावा (किमान – 1)
1) पत्ता पुरावा इतर कागदपत्रे (किमान -1)
1) पत्र झाकून अनिवार्य दस्तऐवज (सर्व आवश्यक)
1) कलाकार उपस्थित नाही (तपशीलांसाठी स्वतंत्र पत्रक जोडा
2) कंपनी प्रोफाइल (चार्टर / आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनची प्रतसंलग्न करा)

विदेशात जाण्यासाठी भारतीय नागरिकांसाठी पोलिस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) वर्तमान पासपोर्टची कॉपी
प्रमाणपत्र
२) माझ्या सध्याच्या जे – 1 व्हिसाची प्रत (स्वतः चे संलग्न)
3) नॉरीकडून आणि शपथपत्र (नोटराइज्ड आणि साक्षांकित)
4) डिप्लोमा / प्रमाणपत्र कॉपी (स्वतः साक्षांकित)
5) कायदेशीर जन्मतारीख प्रमाणपत्र (स्वतः ची साक्षांकित)
6) महाराष्ट्राची स्वत: ची साक्षांकित प्रत डोमिसाईल प्रमाणपत्र
7) फॉर्म डीएस – 2019 ची प्रत, जे-1 पात्रता प्रमाणपत्र

विभक्त कौटुंबिक प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) पॅन कार्ड
2) पासपोर्ट
3) आरएसबीवाय कार्ड
4) आधार कार्ड
5) मतदार ओळखपत्र
6) नरेगा जॉब कार्ड
7) ड्रायव्हिंगचा परवाना
8) अर्ध सरकारी आयडी कार्ड

पत्त्याचा पुरावा (किमान – 1)

1) पासपोर्ट
2) आधार कार्ड

3) राशन कार्ड
4) भाडे पावती

5) दूरध्वनी बिल
6) ड्रायव्हिंगचा परवाना
7) विद्युत विधेयक
8) पाणी शुल्क बिल
9) मतदार यादी निकामी
10) 7/12 आणि 8- अ
11) मालमत्ता कर पावती
12) मालमत्ता नोंदणी काढणे

दुकान आणि स्थापना नोंदणी करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) पॅनकार्ड
2) पासपोर्ट
3) आधार कार्ड
4) वाहनचालक परवाना
5) निवडणूक मतदार ओळखपत्र

पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)

1) भाडे पावती
2) दूरध्वनी बिल
3) वीज बिल
4) विक्री / खरेदी डीड
5) नोटराइज्ड लीव्ह आणि परवाना 6) सोसाइटी देखभाल पावती
7) मालमत्ता कर भरणा पावती

एलजीबी, यूजीबी आणि कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांना घरगुती आणि पेयजल परवानगी साठी लागणारी कागदपत्रे

1) 7/12 उतारा
2) एसटीपीसाठी योजना व नकाशा
3) पाईप लाइनचे संरेखन
4) प्रस्तावित योजनेसाठी योजना
5) एसटीपी उभारणीसाठी उपक्रम
6) प्रमाणित अभियंताकडून घोडा शक्ती (एचपी) संबंधित तांत्रिक अहवाल

एनओसी शस्त्रे परवाना सत्यापन साठी लागणारी कागदपत्रे

1) वय पुरावा
2) शैक्षणिक पुरावा
3) निवासी पुरावे
4) जन्म प्रमाणपत्र
5) राशन कार्ड/ निवडणूक कार्ड
6) शारीरिक फिटनेस प्रमाणपत्र
7) मागील 3 वर्षांची आयकर परतावा
8) फिटनेस सर्टिफिकेट (सिव्हिल सर्जन)
9) चारारा प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र २ स्थानिक क्षेत्रातील जबाबदार व्यक्ती

1) पत्त्याचा पुरावा
2) पत्र भरणे
3) रु 5 /- कोर्ट फी स्टॅम्प
4) राशन कार्ड निवडणूक कार्ड
5) शारीरिक फिटनेस सर्टिफिकेट
6) रंग छायाचित्र
7) नॉरी आणि शपथपत्र
8) चारित्र प्रमाणपत्र जारी केले 2 स्थानिक क्षेत्रातील जबाबदार व्यक्ती

सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी परवानगी काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1) पैन कार्ड
2) आरएसबीवाय कार्ड
3) आधार कार्ड
4)मतदार ओळखपत्र
5) नरेगा जॉब कार्ड
6) अर्जदार छायाचित्र
7) अर्ध सरकारी ओळखपत्र

पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)

1) पासपोर्ट
2) राशन कार्ड
3) भाडे पावती
4) दूरध्वनी बिल
5) ड्रायव्हिंगचा परवाना
6) विद्युत विधेयक
7) पाणी विधेयक
8) मतदार यादीतून काढणे
9) 7/12 आणि 8-अ उतारा
10) मालमत्ता कर पावती
11) मालमत्ता नोंदणी काढणे

निवासी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

पत्त्याचा पुरावा (किमान – 1 )

1) आधार कार्ड
2) राशन कार्ड
3) मालमत्ता कर
4) निवडणूक कार्ड
5) भाडे करार
6) वीज बिल

कारखाना नोंदणी साठी लागणारी कागदपत्रे

ओळखीचा पुरावा (किमान -1)
1) पॅनकार्ड
2) पासपोर्ट
3) आधार कार्ड
4) वाहनचालक परवाना
5) निवडणूक मतदार ओळखपत्र

संस्थेचे नाव नोंदणी करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

1)उप-नियमांची प्रत
2) बँक बॅलन्स प्रमाणपत्र
3) 3 वर्षासाठी व्यवसाय प्रोजेक्शन प्लॅन
4) ऑपरेशन क्षेत्रात लोकसंख्या प्रमाण पत्र
5) समान कुटुंबातील नसलेल्या प्रमोटर सदस्यांचे प्रमाणपत्र
6) प्रमोटर सदस्यांचा तपशील धारण करणे आणि सभासद शुल्क

पेट्रोल पंपसाठी गॅस, गॅस एजन्सी, हॉटेल बारईक्ट साठी लागणारी कागदपत्रे

1) एमसीजीएम कडून एनओसी
2) परवाना फॉर्मची प्रत LE-3 3) परवाना फॉर्मची प्रत ली -7

अनिवार्य दस्तऐवज (सर्व आवश्यक)
1) राहण्याचा पुरावा
2) उत्पाद शुल्क विभाग
3) बीएमसीने जारी केलेल्या स्टेज स्थिरता प्रमाणपत्र (तात्पुरत्या टप्प्यासाठी)

डुप्लिकेट नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

ओळखीचा पुरावा (किमान -1)
1) पॅन कार्ड
2) पासपोर्ट
3) जन्म प्रमाणपत्र
4) शाळा सोडल्याचा दाखला
5) सिव्हिल सर्जन प्रमाणपत्र

पत्त्याचा पुरावा (किमान -1)

1) पासपोर्ट
2) आधार कार्ड
3) निवडणूक कार्ड)
4) विमा पॉलिस
5) पोस्ट पेड टेलिफोन बिल
6) राज्य किंवा केंद्र सरकारची वेतनपट्टी

निष्कर्ष

आजच्या या पोस्टमध्ये आपण शासकीय कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे (Documents required for government work) माहिती जाणुन घेतली. हि माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांना पण नक्की शेअर करा.

Leave a Comment